Тести

1. Що є метою  медико-генетичного консультування?

А. Допомога родині в прийнятті правильного рішення щодо подальшого народження дитини або кращого адаптування до життя, коли в родині вже є хворий на спадкову патологію.

Б. Попередити народження дитини з уродженою патологією;

В. Забезпечити адекватну терапію дитині з уродженою патологією.

Г. Дати інформацію сім’ї про можливість народження здорової дитини.

2. При якому ризику народження дитини з мутаціями не обмежується дітонародження?

А. Коли ризик повторення хвороби до 5%.

Б. Коли ризик повторення хвороби до 15%.

В. Коли ризик повторення хвороби до 25%.

Г. Коли ризик повторення хвороби до 45%.

Д. Коли ризик повторення хвороби до 75%.

3. Скільки рівнів має медико-генетична служба України?

А. 4 рівні.

Б. 2.

В. 3.

Г. 5.

Д. 6.

4. Що включає в себе третинна профілактика спадкових хвороб?

А.  Заходи впливу на хворих людей (усунення ускладень спадкових хвороб через адекватну реабілітацію і корекцію, що проводиться після народження).

Б. Заходи, спрямовані на попередження вроджених вад розвитку.

В.  Заходи проводяться серед здорового населення шляхом зменшення чи усунення факторів ризику.

Г. Це заходи для усунення розвитку хвороб через ранню діагностику та лікування.

Д. Заходи пренатальної діагностики.

5. До якого закладу направляються вагітні на пологи при виявлення у них вад розвитку, що потребують корекції одразу після народження дитини?

А. В інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, де проводиться подальше спостереження та оперативне лікування.

Б. До обласного пологового будинку;

В. До міжрегіонального медико-генетичного центру;

Г. До обласної  медико-генетичної консультації;

Д. До профільного, для встановлення вродженої патології,  республіканського центру.