КОРОТКИЙ ВИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Історія розвитку генетики та медичної генетики

Генетика – наука, яка вивчає спадковість і мінливість. Спадковість та мінливість притаманні всім живим організмам. Сам термін “генетика” запропонований англійським ученим У.Бетсоном.

Завданням генетики є вивчення спадковості та мінливості організмів для розроблення способів керування ними в інтересах людини. Для цього застосовується ряд методів, серед яких основним є генетичний аналіз, який використовується лише генетикою. Основу його становить гібридологічний метод –вивчення закономірностей успадкування шляхом гібридизації (схрещування). Генетикою використо-вуються також методи інших наук: мікроскопічний, ультрамікроскопічний, стати-стичний, фізико-хімічний, популяційний, кібернетич-ний.