Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников

Просмотров: 2038Похожие книги

Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников

А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем

М.Д. Чемич - Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції. Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів

П.В.Кушніров - Системно-структурне моделювання технологічних процесів. Конспект лекцій

- Основи управлінського консультування – М.М. Петрушенко