Запитання для самоперевірки

 

1. Що являє собою математична модель?

2. У якому вигляді записуються фізичні закони проходження технологічного процесу?

3. Які рівняння називаються рівняннями стану, яким чином їх можна отримати?

4. У чому полягає методика переходу до рівнянь стану з використанням характеристичного рівняння, якщо об’єкт управління описується лінійними диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами (спосіб 1)?

5. Як перейти до рівнянь стану, не розв’язуючи характеристичне рівняння, якщо об’єкт управління описується лінійними диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами (спосіб 2)?

6. Яка методика переходу до рівнянь стану при  (спосіб 3)?

7. У чому полягає методика переходу до рівнянь стану, якщо властивості об’єкта управління змінюються з часом (спосіб 4)?

8. Яким чином можна перейти до рівнянь стану, якщо немає похідної від керуючого впливу (спосіб 5)?

9. Які особливості переходу до рівнянь стану для багатовимірних (спосіб 6) і для дискретних об’єктів (спосіб 7)?