Запитання для самоперевірки

 

1. Який простір називається фазовим? Що являє собою траєкторія руху об’єкта?

2. Яким чином можна пояснити поняття: область допустимих управлінь, область допустимих станів, область бажаних станів?

3. Які мета та завдання управління?

4. Яка причина введення поняття показника якості? У яких формах він може використовуватися?

5. Як формулюється задача оптимального управління з урахуванням показника якості? Яка умова використовується для критерію оптимальності?

6. Яким чином можна пояснити поняття: керованість, досяжність, спостережуваність?

7. Як класифікуються задачі оптимального управління?

8. Які приклади задач оптимального управління наводяться в конспекті лекцій? Як визначається критерій оптимальності в кожному випадку?