Запитання для самоперевірки

 

1. У чому полягає принцип оптимальності при динамічному програмуванні?

2. Яка методика розв’язання задач із закріпленим лівим кінцем методом динамічного програмування в дискретній задачі?

3. Які етапи розв’язання задач із закріпленим лівим кінцем методом динамічного програмування в дискретній задачі?

4. Як отримати рівняння Беллмана в неперервній задачі?

5. Яка методика визначення оптимального управління в неперервній задачі за допомогою рівняння Беллмана?