СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР

 

АКР – аналітичне конструювання регуляторів

АС – адаптивна система

АСУТП – автоматизована система управління

технологічним процесом

АХ – аналізатор характеристик

ГБШ – генератор білого шуму

ЗЗ – зворотний зв’язок

ЛС – ланцюг самоналаштування

М – модель

ОІХ – обчислювач імпульсної характеристики

ОП – обчислювач помилок

ОУ – об’єкт управління

П – програматор

ПА – пристрій адаптації

САУ – система автоматичного управління

СД – синхронний детектор

СНС – система, що сама налаштовується

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування

ТП – технологічний процес

УЕ – управляючий елемент

УП – управляючий пристрій

Ф – фільтр