Запитання для самоперевірки

 

1. Які змінні введені Понтрягіним для розв’язання задач оптимального управління і як формулюється задача оптимального управління, враховуючи їх?

2. Як отримується функція Гамільтона в принципі максимуму Понтрягіна?

3. Яким чином можна отримати систему сполучених рівнянь? Для чого вони використовуються?

4. Як використовується принцип максимуму Понтрягіна для розв’язання дискретних задач? Опишіть методику знаходження оптимальних управлінь.