Запитання для самоперевірки

 

1. Як формулюється задача про максимальну швидкодію?

2. При яких умовах може застосовуватися метод динамічного програмування в задачі про максимальну швидкодію?

3. Як отримати і який має вигляд вираз для оптимального управління при використанні методу динамічного програмування в задачі про максимальну швидкодію?

4. Яким чином отримується вираз для оптимального управління одновимірним об’єктом другого порядку в задачі про максимальну швидкодію методом динамічного програмування? Синтезувати схему.

5. У чому полягає методика визначення оптимального управління лінійного об’єкта для максимальної швидкодії за принципом максимуму?

6. Як визначити оптимальне управління в задачі про максимальну швидкодію за принципом максимуму, не розв’язуючи систему сполучених рівнянь? Який вигляд має графік функції ?

7. Яке формулювання теореми про  інтервалів? Показати її застосування на графіку .