Запитання для самоперевірки

 

1. Що називається синтезом автоматичних систем, АКР?

2. Які постановка задачі АКР і критерій якості для лінійних нестаціонарних об’єктів у задачі спостереження?

3. Які особливості задач АКР і критеріїв якості для лінійних нестаціонарних об’єктів у задачах про регулятори виходу та стану?

4. У чому полягає задача АКР для лінійного стаціонарного об’єкта? Як визначається критерій якості в цьому випадку?

5. Яка методика синтезу регуляторів при жорстко заданій структурі? Як отримується формула Парсеваля?

6. Як здійснюється синтез регуляторів методами варіаційного обчислення? Як формулюється теорема оптимізації? Що являють собою операції факторизації та розщеплення?

7. Яке застосування методу динамічного програмування для АКР? Як можна отримати рівняння Ріккаті?

8. Яким чином можна отримати рівняння Ріккаті та вираз для оптимального управління при АКР, використовуючи принцип максимуму?