ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СИНТЕЗУ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ

 

Для синтезу оптимальних систем необхідно мати певні відомості про об’єкт управління й умови роботи системи. Але в багатьох реальних ситуаціях або немає початкових відомостей про властивості ОУ та зовнішні впливи, або вони змінюються в процесі функціонування. У цьому випадку система повинна автоматично заповнювати відсутню інформацію та у міру її надходження сама змінювати структуру та параметри УП так, щоб показник якості досягав екстремального значення або відповідав заданим обмеженням. Системи, які при зміні властивостей ОУ та зовнішніх впливів пристосовуються до нових умов за рахунок зміни структури та параметрів УП або деякої його частини так, щоб показник якості щоразу досягав екстремального значення, або перебував у заданому діапазоні, називаються адаптивними.

Процес зміни структури та параметрів УП, що здійснюється на основі інформації про властивості ОУ та зовнішні впливи із метою досягнення оптимального стану системи при початковій невизначеності та змінних умовах роботи, називається адаптацією.

Якщо в адаптивній системі (АС) невідома тільки початкова інформація про властивості ОУ та зовнішні впливи, а після їх визначення структура й параметри УП не змінюються, то така адаптація називається однократною. Якщо корекція УП здійснюється щоразу при зміні властивостей ОУ і зовнішніх впливів, то така адаптація називається багаторазовою.