9.1. Класифікація адаптивних систем

 

Класифікація адаптивних систем може бути проведена різними способами, залежно від ознак, покладених в основу класифікації.

1. За зміною структури та параметрів УП адаптивні системи поділяються на:

- системи, що самі налаштовуються, (СНС) – адаптація відбувається тільки за рахунок зміни параметрів УП;

- системи, що самі організуються, – адаптація досягається за рахунок зміни структури УП.

Найпоширенішими є системи, що самі налаштовуються, (СНС). Зазвичай для опису якості систем, що самі налаштовуються, вводиться показник якості самоналаштування.

2. За вимогами, що ставляться до якості управління, СНС поділяються на:

- СНС зі стабілізацією якості;

- СНС із оптимізацією якості.

У першому випадку СНС підтримують незмінним заданий рівень якості при зміні властивостей ОУ та зовнішніх впливів; у другому випадку показник якості повинен досягати оптимального значення при всіх можливих умовах роботи системи.

3. За способом визначення варіативних параметрів УП СНС поділяються на:

- аналітичні;

- пошукові.

В аналітичних СНС значення параметрів розраховують на основі аналітичного аналізу умов, при яких показник якості набуде оптимального або незмінного значення.

У пошукових СНС за рахунок пробних впливів, які подаються на вхід системи, викликають відхилення параметрів УП, після чого вимірюють зміну показника якості самоналаштування. Змінюючи параметри УП, домагаються, щоб показник якості самоналаштування або був постійним (при стабілізації якості), або набував оптимального значення (при оптимізації якості).

При одночасному використанні пошукових і аналітичних СНС вони називаються комбінованими.

4. За способом самоналаштування СНС поділяються на:

- СНС із самоналаштуванням за зовнішніми впливами;

- СНС із самоналаштуванням за характеристиками ОУ.

У першому випадку налаштування відбувається при змінних зовнішніх впливах і незмінних параметрах ОУ, у другому – при змінних параметрах ОУ і незмінних зовнішніх впливах.