Запитання для самоперевірки

 

1. Які системи називаються адаптивними? Які їхні особливості? Що називається однократною та багаторазовою адаптаціями?

2. Як класифікуються адаптивні системи? Чим вони відрізняються?

3. Які існують підходи та схеми адаптивних систем?