Запитання для самоперевірки

 

1. Як класифікуються СНС із моделлю? Яким чином можна синтезувати СНС зі стабілізацією якості управління з еталонною моделлю, використовуючи метод Ляпунова?

2. Які особливості СНС із моделлю, що налаштовується?

3. Які принципи та схеми використовуються при синтезі СНС зі стабілізацією АЧХ?

4. Яка методика синтезу СНС зі стабілізацією імпульсної характеристики?

5. У яких випадках неадаптивні системи виявляють властивості адаптивних систем? Наведіть приклад.