Запитання для самоперевірки

 

1. Які етапи оптимізації та функції аналітичних СНС із налаштуванням за зовнішнім впливом? Чим відрізняються схеми з розімкненим і замкненим циклами самоналаштування?

2. Яка методика визначення оптимальних параметрів аналітичних СНС із налаштуванням за зовнішнім впливом при ідентифікаційному підході?

3. Яким чином налаштовується система автоматизації на оптимальний режим аналітичними СНС? Яка форма залежності критерію вторинної оптимізації  від сигналу неузгодженості  використовується при проектуванні аналітичних СНС?

4. Як отримати вираз для варіативних параметрів  при розміщенні УП у прямому ланцюзі та у ланцюзі зворотного зв’язку системи?