Запитання для самоперевірки

 

1. У чому полягають градієнтні методи пошуку екстремуму? Як здійснюється рух до екстремуму за допомогою методу градієнта?

2. Чим відрізняється метод найшвидшого спуску від методу градієнта?

3. Які особливості узагальненого методу Ньютона та методу Гауса – Зайделя?

4. У яких випадках використовуються методи визначення градієнта? Опишіть метод чисельного диференціювання.

5. У чому полягає метод синхронного детектування? Яким чином отримують вираз для градієнта? Побудуйте структурну схему.

6. Який принцип побудови пошукових СНС із оптимізацією якості управління з налаштуванням за зовнішнім впливом? Які залежності критеріїв оптимізації використовують при проектуванні пошукових СНС?

7. Який принцип роботи схеми пошукової СНС із оптимізацією якості управління з налаштуванням за характеристиками об’єкта управління?