Додаток А

(довідковий)

 

РОЗКЛАДЕННЯ ФУНКЦІЇ В РЯД ТЕЙЛОРА

 

Функцію  в межах точки  можна розкласти в ряд Тейлора за формулою

 

Тоді розкладення в ряд Тейлора для різниці функцій

.

Якщо в (6.24) взяти , ,  та , то

.

 

 

ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЇ СИГНУМ

 

Функція сигнум, що використовується в пп. 7.2 – 7.4, має такі властивості:

 

,    .

 

 

 

 

ДОВЕДЕННЯ ВИРАЗУ (12.25)

 

При

 

 

 

.

 

При

 

 

.