Запитання для самоперевірки

 

1. Яке призначення технологічного процесу у створенні матеріальних цінностей? Що є його результатом?

2. Як класифікуються технологічні процеси?

3. Яке завдання ставиться при розробленні АСУТП? Які економічні критерії можуть вибиратися при розробленні ТЕО?

4. Що являє собою технологічний процес як об’єкт управління? Охарактеризуйте кожен параметр.

5. Як вибираються вихідні параметри об’єкта управління?