1.4 Етапи проектування ІС

 

Узагальнені етапи проектування ІС показано на рис. 1.5.

 

 

 

Функціональна ефективність ІС, що проектується,  значною мірою визначається якістю розроблення технічного завдання (ТЗ), яке здійснюється за результатами маркетингу  і включає формування мети, вимог, оцінку можливості технічної реалізації та процедуру узгодження між замовником і виконавцем щодо вимог та характеристик проекту.

Етап технічної пропозиції здійснюється з метою визначення принципів реалізації системи, структури, програмного забезпечення та КТЗ, що задовольняють технічне завдання. На цьому етапі  проводиться патентний та інформаційний пошук прототипів та аналогів системи, що проектується..

Етапи ескізного та  технічного проектування належать  до стадії дослідно-конструкторського розроблення ІС.

На етапі ескізного проектування розв’язуються задачі аналізу та синтезу, здійснюється детальне пропрацювання технічного та інформаційного забезпечення відповідно до ТЗ. Особливістю проектування ІС є необхідність проведення на цьому етапі програмної реалізації розроблених алгоритмів з метою фізичного моделювання системи, що характерно для евристичних методів аналізу і синтезу.

На етапі технічного (робочого) проектування на основі ТЗ та результатів ескізного проектування розробляється повний комплект технічної документації, який включає:

електричні схеми;

графічну документацію у вигляді необхідних креслень та специфікацій до них;

програмна документація: специфікація, текст програми, опис програми, формуляр, опис застосування, інструкції для оператора, системного програміста та інше;

текстова документація: загальні технічні умови на систему, частинні технічні умови на комплектуючі, технічний опис, технічні формуляри, паспорти, інструкції на настроювання системи та вузлів, інструкції з експлуатації та інше.

На етапі технічного проектування випускається технічна документація, необхідна для виготовлення дослідної партії системи у заводських умовах, яка включає:

технологічні інструкції;

технологічні (маршрутні) карти;

креслення на технологічне оснащення та необхідне технологічне обладнання.

Невід’ємною частиною проектування ІС на всіх етапах є проведення випробувань системи, які мають таку класифікацію [5]:

прийомоздавальні випробування, які полягають у встановленні відповідності системи та її складових ТЗ;

лабораторні випробування, які відбуваються на етапах ескізного та технічного проектування і полягають в оцінці правильності функціонування, точнісних оцінок, стійкості, стабільності, надійності роботи з метою забезпечення технічних умов;

сумісні випробування, які проводяться проектувальниками та замовниками за програмою лабораторних випробувань, але, як правило, за більш жорстких умов;

натурні випробування, які проводяться у присутності замовника як завершальний етап перед здачею системи за умов, максимально наближених до заводських.