Анотація

 

 

 

Основи проектування інтелектуальних систем - А.С. Довбиш

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

                                              

 

 

 

           

 

Суми

«Видавництво СумДУ»

2009

УДК  004.89(075.8)

ББК  32.373.202.273

         Д 58

 

Рецензенти:

О.Ю. Соколов – доктор технічних наук, професор (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків);

О.А. Стєнін –доктор технічних наук, професор

 (Національний технічний університет України “Київський

політехнічний інститут, м. Київ);

Є.А. Лавров – доктор технічних наук, професор(Національний аграрний університет, м. Суми)

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як         навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист  №1.4/18-Г-2988  від 31.12.2008 р).

 

Довбиш А.С.

Д 58    Основи проектування інтелектуальних систем:     навчальний посібник/А.С. Довбиш.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 171 с.

ISBN 978-966-657-225-0

 

     У посібнику розглянуто питання методології проектування інтелектуальних систем. При цьому наголос зроблено на поданні сучасних методів оптимізації параметрів навчання у рамках перспективної інформаційно-екстремальної технології аналізу та синтезу інтелектуальних систем, що дозволяє будувати безпомилкові за навчальною вибіркою вирішальні правила за умов апріорної невизначеності.  

Посібник розраховано на студентів і викладачів вищих навчальних закладів і може бути корисним спеціалістам, які займаються проектуванням та експлуатацією інтелектуальних систем різного призначення.