ЗМІСТ

 

Список скорочень    6

Передмова     7

Вступ 8

 

1. Методологія проектування інтелектуальних

систем            10

 

1.1. Основні визначення та класифікація

інтелектуальних систем (ІС)          10

1.2. Основні принципи проектування ІС 19

1.3. Основні властивості ІС           22

1.4. Етапи проектування ІС           25

1.5. Види забезпечення ІС  28

1.6. Структура і функції ІС, що навчається          31

1.7. Загальна постановка задачі інформаційного

синтезу ІС, що навчається  36

1.8. Основні задачі інформаційного синтезу ІС  39

1.9. Контрольні запитання та завдання до першого

розділу           44

 

2. Методи аналізу та синтезу ІС, що навчаються            47

 

2.1. Методологія проектування інформаційного

забезпечення ІС        47

2.2 Основні положення ІЕІ-технології     51

2.3. Формування вхідного математичного опису           58

2.4. Визначення мінімального обсягу репрезентативної

навчальної вибірки  61

2.5. Визначення нормованих допусків на ознаки

розпізнавання           66

2.6. Оцінка статистичної стійкості і статистичної

однорідності навчальної вибірки   74

2.7. Інформаційні критерії оптимізації параметрів

функціонування ІС, що навчається           77

2.8. Базовий інформаційно-екстремальний алгоритм

навчання        85

2.9. Оптимізація контрольних допусків на ознаки

розпізнавання           89

2.10. Оптимізація рівнів селекції координат двійкових

еталонних векторів-реалізацій образів     106

2.11. Оптимізація кроку квантування за часом

вхідних реалізацій    116

2.12. Оптимізація словника ознак розпізнавання           121

2.13. Класифікаційне самонастроювання ІС,

що навчається           125

2.14. Функціонування ІС в режимі екзамену      130

2.15. Визначення періоду прйняття рішень в режимі

екзамену        133

2.16. Контрольні запитання та завдання до другого

розділу           139

 

3. Вступ до прогностичної класифікації   143

 

3.1. Аналіз проблеми та постановка задачі          143

3.2. Прогностична класифікація у рамках

ІЕІ-технології           147

3.3. Математичні моделі прогностичної класифікації    155

3.4. Прогнозування моменту перенавчання ІС   157

3.5. Контрольні запитання та завдання до третього

розділу           162

 

Список літератури   164