3.5. Контрольні запитання та завдання до третього розділу

 

Які основні напрямки прогнозування?

Які задачі розв’язує перспективне прогнозування?

Які задачі розв’язує нормативне прогнозування?

У рамках яких підходів досліджуються задачі прогнозування?

Наведіть постановку задачі прогностичної класифікації.

Які вимоги повинна задовольняти інваріантна порядкова статистика як прогностична функція?

Поясніть ідею прогностичної класифікації у рамках ІЕІ-технології.

Як оцінюється прогностична помилка у рамках ІЕІ-технології?

Які властивості має порядкова статистика?

 Як визначається екстремальна порядкова статистика у процесі навчання?

Як обчислюється ймовірність одержання    успіхів у процесі навчання ІС?

 Наведіть формулу порядкової статистики з розподілом  ?

 Які властивості порядкової статистики з розподілом  ?

 Яка тенденція зміни порядкової статистики з розподілом   при зміні числа успіхів?

 Чим відрізняється прогностичне навчання ІС від непрогностичного?

 Наведіть категорійну модель прогностичного навчання у рамках ІЕІ-технології.

Наведіть категорійну модель прогностичного екзамену у рамках ІЕІ-технології.

 Наведіть формулу довірчого інтервалу для екстремальної порядкової статистики.

Як визначити нижню довірчу межу для -го блоку варіаційного ряду екстремальних порядкових статистик?

 Як визначити верхню довірчу межу для -го блоку варіаційного ряду екстремальних порядкових статистик?

 Поясніть алгоритм визначення моменту перенавчання ІС у рамках ІЕІ-технології.