СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 

АСК     – автоматизована система керування;

АСКТП – автоматизована система керування технологічним процесом;

БКОІ   – блок кінцевого оброблення інформації;

БП       – блок прогнозування;

БПОІ   – блок первинного оброблення інформації;

БРА     – блок розвідувального аналізу;

БФВР  – блок формування векторів розпізнавання;

ЕПС    – екстремальна порядкова статистика;

ІС        – інтелектуальна система;

ІЕІ-технологія – інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія;

КТЗ     – комплекс технічних засобів;

КФЕ    – критерій функціональної ефективності;

ОПР    – особа, що приймає рішення;

СКД    – система контрольних допусків;

СНД    – система нормованих допусків;

СППР – система підтримки прийняття рішень;

ТЗ       – технічне завдання.