А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання

Просмотров: 3189Похожие книги

А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання

- Основи правознавства. Частина 1 – за ред.. С.М. Симоненко

- Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем. Ч.2 – Л.В. Васько, Л.І. Кіптенко, Г.Ю. Будко

Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів