2.2.1 Дослідження морфології поверхні зразків та їх механізмів росту

 

 

Морфологія поверхні та поперечного перерізу плівок сполук досліджувалася методами скануючої електронної (РЕММА-102) та лазерної (KEYENCE VK-9700) мікроскопії. Середній розмір зерен (D) в шарах розраховувався методом Джефріса [25] за формулою: , де k0 – коефіцієнт форми зерна; S0 – площа ділянки на мікрознімку; M – збільшення; nз – число зерен на обраній ділянці.

Механізм росту визначався методом фрактографії шляхом знімання поперечного перерізу плівки, за цією ж методикою знаходилася і товщина отриманих шарів. У випадку дослідження шарів з товщиною d<(1-1,5) мкм для її визначення використовувався інтерференційний мікроскоп МІІ-4.