2.3 Методика вивчення люмінесцентних характеристик конденсатів

 

 

Спектри ФЛ плівок CdTe та Cd1-xMnxTe були досліджені з використанням світлосильного спектрометра СДЛ-1 при збуджені аргоновим лазером (λ=514 нм). Температура досліджень складала 4,5 К. Вона підтримувалася за допомогою гелієвого кріостата, забезпеченого системою регулювання температури „УТРЕКС” [31-32].

При інтерпретації спектрів ФЛ вважалося, що випромінювання виникало в результаті переходу електронів з зони провідності (валентної) чи мілких донорних (акцепторних) рівнів на глибокі ЛС у ЗЗ матеріалу. Тоді енергії активації відповідних процесів можуть бути визначені з використанням виразу

 

                      (2.1)

 

де Ea, Ed - енергії залягання донорних і акцепторних рівнів у ЗЗ матеріалу.