РОЗДІЛ 3 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛІВОК CdTe ТА Cd1-xMnxTe