Анотація

Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання - А.С. Опанасюк

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

тел.: (0542) 39-23-72, факс: (0542) 33-40-58

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-м.н., професор

 

__________А.М. Чорноус

2011.12.28

 

ЗВІТ

про науково-дослідну роботу

 «Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання»

(проміжний)

 

 

Начальник НДЧ                  

к. ф.-м. н.                                                                                          Д.І. Курбатов

 

Керівник НДР

к. ф.-м. н., доцент                                                                            А.С. Опанасюк

 

 

 

 

2011

 

 

Рукопис закінчено 07 грудня 2011 р.

Результати цієї роботи розглянуті науковою радою СумДУ,протокол № 4 від 08.12.2011