РОЗДІЛ 4 ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК СdTe ТА Cd1-XMnXTe