4.2 Дослідження  спектрів  крайової  фотолюмінесценції  плівок Cd1-xMnxTe з малим вмістом марганцю

 

 

            Типові спектри фотолюмінесценції від плівок Cd1-xMnxTe наведено на рис. 4.2. Основні лінії у спектрах фотолюмінесценції плівок та їх інтерпретація представлені у таблиці 4.2. У багатьох випадках лінії, що спостерігаються у спектрах від твердих розчинів збігаються за енергією з виявленими у спектрах чистого CdTe.

 

Таблиця 4.2 – Основні  лінії  у  спектрах  фотолюмінесценції  плівок

Cd1-xMnxTe та їх інтерпретація