РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК АНСАМБЛЮ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ У CdTe У РАМКАХ КВАЗІХІМІЧНОГО ФОРМАЛІЗМУ