3.3 Правила нанесення командних (командно-спостережних) пунктів, одиночних і групових позначень

 

Командно-спостережний пункт наносять на карту таким чином, щоб вертикальна пряма лінія, яка є продовженням однієї із сторін геометричної фігури, своїм нижнім кінцем упиралася в точку місцевості, де розміщується пункт управління.

При нанесенні на карту командного пункту в наступі або при пересуванні в західному напрямі або в обороні фронтом на захід фігуру знака командного пункту потрібно розміщувати вправо від вертикальної лінії, яка вказує його місце розташування й навпаки, в наступі або обороні фронтом на схід фігура знака повинна бути повернута вліво (рис. 3.4).

 

 

У наступі в північному або південному напрямі і обороні фронтом на північ або на південь фігура командного пункту креслиться вправо від вертикальної лінії, а противника – вліво (рис. 3.4)

За своїм змістом умовні позначення можуть бути одиночними або груповими [4, 5].

Одиночні умовні позначення є окремими самостійними умовними знаками, що використовуються, як правило, для нанесення на робочу карту окремих елементів бойового порядку підрозділу або одиночних об’єктів (цілей), що відображаються одним знаком.

Групові умовні позначення є окремими самостійними умовними знаками, що використовуються зазвичай для відображення на робочій карті бойового порядку загальновійськових підрозділів узагалі або бойової обстановки на якийсь певний час.

Фактичне положення та дії військ, об’єктів необхідно наносити безперервною лінією (рис. 3.5)

 

 

 

Дії, що передбачаються, і плануються, а також об’єкти, які будуються або ремонтуються, наносяться переривчастими лініями (пунктиром) (рис. 3.6).

Запасні, тимчасові райони та позиції наносяться пунктиром з відповідним підписом „З”, „Т” усередині знака або поряд з ним.

Назви аеродромам дають за назвою найближчого населеного пункту. Кількість, типи літаків на аеродромах пишуться поряд зі знаком аеродрому.

Знищення цілі, об’єкта позначається двома лініями, які перекреслюють умовний знак; пошкодження, придушення - однією, знешкодження, пошкодження, придушення, які плануються, - штриховими лініями. Колір ліній має бути відповідним кольору сторони, яка завдає удар.