Анотація

Правила ведення робочої карти артилерії - П. Є. Трофименко

 

Ю. І. Пушкарьов,

О. В. Панченко, М. М. Ляпа

 

 

Правила ведення

робочої карти артилерії

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК      623.643(075.8)

ББК     68.514.15я73

П 68

 

Авторський колектив:

П. Є. Трофименко – канд. військ. наук, проф. кафедри військової підготовки;

Ю. І. Пушкарьов – канд. військ. наук, доц. кафедри військової підготовки;

О. В. Панченко – ст. викладач кафедри військової підготовки;

М. М. Ляпа – канд. техн. наук, нач. кафедри військової підготовки

 

Рецензенти:

О. О. Кузнецов - доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

В. І. Грабчак - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

О. П. Красюк - кандидат військових наук, доцент Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 як навчальний посібник для слухачів, курсантів та

студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11-1354 від 18. 02. 2011 р.)

 

     Правила ведення робочої карти артилерії: навч. посіб. /

П 68   П. Є. Трофименко, Ю. І. Пушкарьов, О. В. Панченко та ін. - Суми:

           Сумський державний університет, 2011. – 148 с.

     ISBN 378-966-657-391-2

 

У посібнику викладено призначення і вимоги до робочої карти, правила підготовки і ведення робочої карти командира артилерійського (ракетного) підрозділу.

Посібник призначений для підготовки і проведення занять з тактичних і тактико-спеціальних дисциплін. Він може бути корисним як для викладачів, так і для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, а також командирів артилерійських (ракетних) підрозділів.

 

УДК   623.643(075.8)

ББК   68.514.15я73

 

© Трофименко П. Є.,       Пушкарьов Ю. І.,

Панченко О. В.,                      Ляпа М. М., 2011

ISBN 378-966-657-391-2                        © Сумський державний університет, 2011