3.7 Правила розроблення і оформлення оперативних (бойових) документів

 

Для зображення графічної частини оперативного документа, як правило, для розроблення карт, використовують позамасштабні умовні знаки. Використання умовних знаків є обов’язковим. З метою полегшення нанесення на карту умовних знаків рекомендується користуватися офіцерською лінійкою (трафаретом).

При розробленні бойових документів для подальшої передачі з використанням технічних засобів автоматизації управління необхідно ураховувати можливості апаратури щодо відображення обстановки у конкретній системі (формат документа, розміри умовних знаків та ін.).

Якщо графічний документ підлягає передачі комутаційною апаратурою у чорно-білому відображенні або за допомогою чорно-білої телекомунікаційної установки, то усі умовні знаки і пояснювальні написи розробляють чорним кольором, при цьому умовні знаки, які визначають противника, наносять подвійною лінією.

За відсутності встановлених знаків або скорочень дозволяється застосовувати свої умовні знаки, зміст яких пояснюється в таблиці умовних позначень.

Джерело відомостей щодо противника, час і дату їх одержання зазначають чорним кольором,̣ відомості від: вищого командування – ВК, спостереження – С, зізнання полоненого – П, документи противника – ДП, військова розвідка – ВР, гідроакустична розвідка – ГАР, наземна розвідка – НзР, повітряна розвідка – ПвР, космічна розвідка – КсР, оптико-електронна розвідка – ОЕР, радіорозвідка – РР, радіолокаційна розвідка – РЛР, радіотехнічна розвідка – РТР, радіоелектронна розвідка – РЕР, артилерійська розвідка – АР, звукова розвідка – ЗР, гідрометеорологічна розвідка – ГМР, інженерна розвідка – ІР, радіаційна, хімічна і біологічна розвідка – РХБР, агентурна розвідка – АгР, показання місцевих жителів – МЖ, донесення (інформація) партизан – Пртз, донесення розвідувальної групи спеціального призначення – РГСпП, повітряне фотографування – ПвФ, наземне фотографування – НзФ, при одержанні відомостей від декількох джерел дають позначення усіх джерел, відокремлюючи їх один від одного комами, час зазначають за даними першого джерела, у разі, коли подія спостерігається тривалий час, на карту наносять моменти початку та кінця спостереження, відокремлені знаком тире, наприклад:

 

 

 

 

Під час розроблення карт допускається використання таблиць. Таблиці на карті розміщують у вільній частині таким чином, щоб не затемнювати елементи обстановки, які належать відображенню, як правило, поблизу від об’єктів. Кожна таблиця повинна мати заголовок. Заголовок та слово „Таблиця” починаються з великої літери. Заголовок не підкреслюється (табл. 3.1).

 

Таблиця 3.1 - Розміри пояснювальних написів на робочих картах (мм)

Масштаб          Підрозділ (частина)

            взвод   рота

(батарея)         батальйон

(дивізіон)         бригада

(полк)

1 : 25 000         4          6          8          10

1 : 50 000         4          6          8          10

1 : 100 000       2          2          4          6

1 : 200 000       2          2          4          6

 

Примітки:

1. Великі літери і цифри – на 1/3 вищі від зазначених у таблиці розмірів.

2. Розміри написів, які знаходяться всередині фігурних знаків, можна зменшити в 3-4 рази

 

Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з малих, коли вони складають одне речення із заголовком, та з великих, коли вони самостійні.