4.1.1 Поняття про координати

 

Змістом бойової роботи командирів артилерійських (ракетних) підрозділів є визначення місцезнаходження об’єктів (цілей) по карті з метою їх подальшого ураження (знищення, подавлення). Це завдання може бути успішно виконаним завдяки організації артилерійської розвідки противника і місцевості для своєчасного і точного визначення місцезнаходження об’єктів (цілей) за допомогою координат.

Координатами називають лінійні або кутові величини, які визначають положення точки на якій-небудь поверхні або в просторі.

При визначенні розміщення точок місцевості (цілей) по карті застосовують плоскі прямокутні, географічні полярні та біполярні координати [4].

 

Прямокутні координати

Для того щоб визначити прямокутні координати будь-якої точки на карті, треба знати координатну сітку (систему плоских прямокутних координат) і геометричну суть картографічного зображення.

Для того щоб зобразити поверхню Землі на карті, поверхню земного еліпсоїда ділять меридіанами на 60 зон довготи і кожну із них при визначенні плоских координат і складанні карт розгортають на площині незалежно від інших зон (рис. 4.1).

 

 

Ці зони отримали назву „координатних” тому, що кожна із них являє собою самостійну систему плоских прямокутних координат Гауса. За початок кожної береться точка перетину середнього меридіана зони з екватором. Рахунок зон ведеться від Гринвіцького меридіана із заходу на схід (рис. 4.2).

При складанні карт у проекції Гауса зону розбивають на окремі аркуші. Кожний аркуш карти має форму рівнобічної трапеції, обмеженої зверху (з північного краю) і знизу (з південного краю) паралелями, а з боків – меридіанами.

 

 

За осі координат у системі плоских прямокутних координат взяли зображення осьового меридіана координатної зони – вісь абсцис Х і зображення екватора – вісь ординат У (рис. 4.3).

 

 

 

Географічні координати

Географічні координати (рис. 4.4) являють собою кутові величини – широту і довготу, які визначають положення відносно екватора і меридіана, взятого за початковий.

Географічна широта – це кут, утворений площиною екватора, з нормаллю в даній точці до поверхні земного еліпсоїда. Значення кута показує, на скільки та чи інша точка на земній кулі північніше чи південніше екватора. Якщо точка розміщена в Північній півкулі, то її широта називається північною, якщо в Південній – південною.

Географічна довгота – кут, утворений площиною початкового меридіана і площиною меридіана, який проходить через дану точку.

За початковий взято меридіан, який проходить через астрономічну обсерваторію в Гринвічі (поблизу Лондона). Усі точки на земній кулі розміщені на схід від початкового (Гринвіцького) до меридіана 180°, мають східну, а на захід – західну довготу.

У військовій справі систему географічних координат використовують головним чином для ведення розрахунків, пов’язаних із застосуванням бойових засобів дальньої дії, наприклад балістичних ракет, авіації тощо.