4.1.2 Визначення прямокутних координат

 

Положення будь якої точки визначається відстанню від неї до осей координат, абсцисою Х і ординатою У.

На всіх аркушах карт є сітка квадратів, яку називають прямокутною координатною сіткою, або кілометровою. Лінії сітки проведені паралельно осям координат через 2 см на картах 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 і через 4 см – на карті з масштабом 1:25000.

Координатна сітка використовується для визначення прямокутних координат об’єктів (цілей), відшукування на карті місцезнаходження різних об’єктів при доповідях, визначенні завдань, складанні донесень, для швидкої окомірної оцінки відстаней, площин, визначення напрямків і орієнтування карти.

Кілометрові лінії, найближчі до кутів рамки аркуша карти, зазначають повним числом кілометрів, інші - скорочено, останніми двома цифрами. Таким чином, підпис 5588 (рис. 4.5) біля крайньої внизу горизонтальної лінії показує, що ця лінія проходить через 5588 км на північ від екватора. Підпис 6394 біля крайньої зліва вертикальної кілометрової лінії показує, що вона розміщена в шостій зоні і проходить на віддалі 394 км від осі ординат, тобто на 104 км західніше осьового меридіана зони.

 

Використання кілометрової сітки для визначення прямокутних координат

Існують різні визначення місцезнаходження точки на карті: приблизні, скорочені і повні координати точки.

Для того щоб визначити приблизне місцезнаходження точки на карті необхідно назвати квадрат, в якому вона розміщена. Спочатку прочитати (назвати) числове значення горизонтальної кілометрової лінії, а потім – вертикальної. Наприклад, при визначенні положення висоти 347,1 (рис. 4.6) треба говорити: „Квадрат десять, чотирнадцять: висота 347,1” (1014).

 

У подальшому, щоб уточнити положення цілі в квадраті, треба поділити уявно на 4 або 9 частин, кожна з яких позначається в першому випадку буквами, а в другому – цифрами, як показано на рис. 4.7.

 

У цьому випадку називають квадрат, в якому розміщена ціль, і добавляють букву або цифру, яка уточнює знаходження цілі в квадраті.

Наприклад: ціль – СП, 0512 – Б (ціль – СП, 0512-3).

 

Щоб визначити скорочені координати точки, необхідно записати приблизні координати точок Х і У і виміряти відстань до точки, записуючи окремо абсцису Х і ординату У точки.

На рис. 4.8 показані скорочені координати моста: х=15650, у=52530.

Нерідко доводиться наносити на карту цілі, орієнтири та інші об’єкти за їх визначеними координатами.

Можливо, що ціль (танк) на місцевості розміщена в точці, нічим не відміченій на карті, але відомі її координати, наприклад: х=15175, у=52420. Для нанесення її на карту необхідно (рис. 4.8) визначити квадрат, в якому знаходиться ціль. Дві перші цифри координат Х і У показують, що ціль знаходиться в квадраті 1552 (15 - горизонтальна лінія, 52 – вертикальна лінія).

 

 

У квадраті 1552 відкласти по вертикальних лініях сітки 175 м, нанести точки і з’єднати їх прямою. На цій прямій і буде знаходитися ціль. По накресленій лінії вправо від вертикальної сітки, яка має підпис 52, відкласти відрізок 420 м і нанести точку. Отримана точка і буде місцем розміщення цілі на карті (в нашому прикладі – танк).

Для визначення повних координат точки необхідно записати повне цифрове значення ліній Х і У (6015 3452) і виміряти відстань до точки (у нашому прикладі - міст) по осі Х і У окремо, тобто зробити ту саму операцію, що й при визначенні скорочених координат х=6015650, у=3452530.