4.1.3 Визначення географічних координат

 

Географічні координати визначають за допомогою шкал, які розміщені на рамці кожного аркуша (рис. 4.5).

Відомо, що боками (краями) рамок аркушів топографічних карт є меридіани і паралелі.

Географічні координати кутів рамок позначені на кожному аркуші карти в градусах і хвилинах.

Для визначення по карті географічних координат точок місцевості (рис. 4.5) на кожному її аркуші наноситься допоміжна рамка з поділками через одну хвилину.

Кожна хвилинна поділка розбита точками на шість рівних відрізків через 10 секунд.

Щоб визначити широту якої-небудь точки, наприклад, точки М, по карті, треба прикласти лінійку до цієї точки так, щоб вона проходила через однойменні поділки на шкалах західного і східного боків (країв) рамки і по одній із цих шкал зробити відлік.

Аналогічно, використовуючи шкали північного і південного країв рамки, визначають і довготу точки.