Зміст

 

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       6

 

Розділ 1 Робоча карта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           11

1.1 Класифікація топографічних карт . . . . . . . . . .     11

1.2 Зображення рельєфу на топографічних

картах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            15

1.3 Визначення відстані по карті . . . . . . . . . . . . . .     20

1.4 Призначення робочої карти і вимоги до неї . .      22

Питання для повторення та самоконтролю . . . . .      26

 

Розділ 2 Підготовка карти до роботи . . . . . . . . . . . . 27

2.1 Вибір карти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Оцінка карти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Склеювання карти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

2.4 Складання склейки карти . . . . . . . . . . . . . . . . .    29

2.5 Піднімання топографічної основи карти . . . . .      30

Питання для повторення та самоконтролю . . . . .      32

 

Розділ 3 Правила ведення робочої карти . . . . . . . .  33

3.1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

3.2 Порядок нанесення масштабних і

позамасштабних умовних знаків . . . . . . . . . . . . . .     35

3.3 Правила нанесення командних (командно-

спостережних) пунктів, одиночних і групових

позначень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.4 Правила підтушовування і написів умовних

знаків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.5 Правила нанесення розмежувальних ліній,

рубежів розгортання (переходу в атаку) і

бойових завдань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

3.6 Правила нанесення маршрутів руху, колон

і елементів похідного порядку . . . . . . . . . . . . . . .     47

3.7 Правила розроблення і оформлення

оперативних (бойових) документів . . . . . . . . . . . .     49

Питання для повторення та самоконтролю . . . . .      51

 

Розділ 4 Порядок визначення координат об’єктів

і нанесення на робочу карту за їх прямокутними

і географічними координатами . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.1 Визначення прямокутних і географічних

координат об’єктів по карті . . . . . . . . . . . . . . . . . .    52

4.1.1 Поняття про координати . . . . . . . . . . . . . . . .    52

4.1.2 Визначення прямокутних координат . . . . .        57

4.1.3 Визначення географічних координат . . . . .        61

4.2 Нанесення на карту об’єктів за прямокутними

і географічними координатами . . . . . . . . . . . . . . . .   62

Питання для повторення та самоконтролю . . . . . .    65

 

Розділ 5 Правила скорочення слів, словосполучень

і тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       66

5.1 Загальні правила скорочення слів і

словосполучень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.2 Скорочення словосполучень і тексту, які

застосовують у Збройних Силах України . . . . . . .     67

Питання для повторення та самоконтролю . . . . . .    71

 

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      72

 

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . .  73

 

Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            74

 

 

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     120

Додаток А Картографічні умовні знаки . . . . . . . . . . . .          121

Додаток Б Основні умовні позначення, які

застосовуються в бойових документах . . . . . . . . . . . . .       126

Додаток В Порядок написів на робочих картах . . . . . .         145

 

Для нотаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     146