5.1 Загальні правила скорочення слів і словосполучень

 

У бойових документах для зменшення їх обсягу застосовують скорочення слів, словосполучень і тексту.

Слова і словосполучення зменшують усіченням кінцевої частини, відкиданням внутрішньої частини і застосуванням перших букв слів, які входять до словосполучення однотипних слів. Скорочення повинні бути по всьому тексту однотипними.

Зменшують обсяг тексту застосуванням скорочених слів і словосполучень, відкиданням частини слів таким чином, щоб не було викривлення змісту.

Скорочення слів і словосполучень усіченням повинне дозволяти легко і безпомилково відновити повністю слово.

Наприклад: аер - аеродром; рез - резерв; інж - інженерний.

Скорочення, які діють у Збройних Силах, пишуть без крапки.

Відкидання внутрішньої частини слова позначають дефісом.

Наприклад: р-н - район; пр-к - противник; р-ж - рубіж.

Складні слова скорочують до першої літери кожної складової частини. При цьому ставлять скісну риску.

Наприклад: р/м - радіомережа; р/н - радіонапрямок.

Складні слова, частини яких у повній формі пишуться через дефіс, скорочують усіченням кожної частини.

Наприклад: інж-тех - інженерно-технічний.

Абревіатура утворюється, як правило, з перших букв слів, які входять до словосполучень.

Наприклад: РВ і А – ракетні війська і артилерія; БрАГ – бригадна артилерійська група.

Великі літери застосовують для ознаки видів Збройних Сил, родів військ, спеціальних військ, оперативних, оперативно-тактичних об’єднань, установ, підприємств, центрів, баз, вузлів, пунктів, постів, тимчасових формувань, зразків, типів, комплексів озброєння, техніки, посадових осіб і термінології загального призначення.

Малі літери застосовують для ознаки з’єднань, частин і підрозділів, організаційно-штатних формувань у тактичній ланці, пояснень щодо їх призначення.

Перед скороченням з’єднань, частин і підрозділів, установ та баз додають букви:

для окремих – о;

для запасних – зап;

для резервних – рез.

Скорочення обсягу досягається також посиланням на інший документ. Це вимагає точного зазначення першоджерела.

Наприклад: Бойові завдання 5 омбр - див. п. 3 Бойового наказу від (дата), № ___.