5.2 Скорочення словосполучень і тексту, які застосовують у Збройних Силах України

 

Загальна термінологія

Авангард, ар’єргард                                       Ав, Ар

Бойова машина піхоти                        БМП

(бронетранспортер)                                       (БТР)

Вогневий вал (подвійний)                                ВгВ (ВгВ-2)

Вогонь по окремій цілі                                    ВОЦ

Вогнева позиція                                              ВП

Високоточна зброя (озброєння)                     ВТЗ (ВТО)

Глибокий нерухомий

загороджувальний вогонь                              ГНЗгВ

Зосереджений вогонь                         ЗВ

Нерухомий загороджувальний вогонь            НЗгВ

(рухомий)                                                       (РЗгВ)

Масований вогонь                                          МВ

Масований вогневий удар                              МВУ

Посадкова площадка вертольотів                  ППВ

Послідовне зосередження вогню                   ПЗВ,

(подвійне, потрійне)                                        (ПЗВ-2, ПЗВ-3)

Протитанковий ракетний комплекс     ПТРК

Протитанковий резерв                                    ПТРез

Протитанкова керована ракета                       ПТКР

Протитанкові (протипіхотні)

загородження                                     ПТЗ (ППЗ)

Протитанкове (протипіхотне)

мінне поле                                                      ПТМП (ППМП)

Протитанкові (протипіхотні) міни                    ПТМ (ППМ)

Протитанкові (протипіхотні) мінно-

вибухові загородження                                  ПТМВЗ

                                                                       (ППМВЗ)

Район зосередження (очікування,                   РЗ (РОч,

розосередження)                                            РРоз)

Район спеціальної обробки                            РСО

Розвідувально-вогневий комплекс                 РВК

Розвідувально-ударний комплекс                  РУК

Рубіж переходу в атаку                                  РПА

Рубіж регулювання рухом                              РРР

Рубіж зустрічі з противником              РЗП

Рубіж розгортання                                         РР

Тактичний повітряний десант              Так ПД

 

 

Види Збройних Сил, роди військ і

спеціальні війська

 

Військово-морські сили                                  ВМС

Війська радіаційного, хімічного і

біологічного захисту                           ВРХБз

Інженерні війська                                            ІнжВ

Повітряні сили                                    ПС

Ракетні війська і артилерія                             РВ і А

Сухопутні війська                                           СВ

 

Органи управління та посадові особи

 

Головне командування                                   ГК

Генеральний штаб Збройних Сил

України                                                           ГШ ЗС України

Заступник командира                          ЗК

Заступник командира з озброєння                 ЗКО

Заступник командира з тилу               ЗКТ

Начальник штабу                                            НШ

Начальник ракетних військ і артилерії НРВ і А

Начальник розвідки                                        НР

Начальник зв’язку                                           НЗ

Начальник інженерної служби             НІС

Начальник служби РХБ захисту                     НСРХБз

Начальник служби ракетно-

артилерійського озброєння                            НСРАО

Начальник бронетанкової служби                  НБТС

Начальник автомобільної служби                   НАС

Начальник медичної служби               НМедС

 

Пункти управління (ПУ)

 

Боковий спостережний пункт              БСП

Командний пункт                                            КП

Командно-спостережний пункт                       КСП

Запасний пункт управління                             ЗПУ

Запасний командний пункт                              ЗКП

Передовий пункт управління               ППУ

Передовий спостережний пункт                      ПСП

Пункт управління начальника РВ і А   ПУ РВіА

Спостережний пункт                           СП

Тиловий пункт управління                               ТПУ

 

Сухопутні війська

 

Армійський корпус                                         АК

Артилерійська бригада, (полк,                       абр, (ап,

дивізіон, батарея)                                           адн, абатр)

Батарея протитанкових ракетних

комплексів                                                      батр ПТРК

Батарея (взвод) управління                            батру (ву)

Батарея артилерійської розвідки                    батрар

Батарея звукової розвідки                              батрзр

Метеорологічна батарея                                метбатр

Мінометна батарея                                         мінбатр

Механізована бригада (батальйон,                 мбр (мб,

рота, взвод)                                                   мр, мв)

Механізовані війська                           МВ

Протитанкова артилерійська бригада,            птабр (птадн,

(дивізіон, батарея)                                          птабатр)

Ракетна бригада (дивізіон,                              рбр (рдн,

стартова батарея)                                          сбатр)

Ракетний дивізіон                                           рдн

Реактивна артилерійська бригада                  реабр (реап,

(полк, дивізіон, батарея)                                 реадн, реабатр)

Розвідувальний артилерійський полк роап

(дивізіон)                                                        (роадн)

Самохідна артилерійська бригада                  сабр

(дивізіон, батарея)                                          (садн сабатр)

Танкова бригада (батальйон, рота,                тбр (тб, тр,

взвод)                                                             тв)

Топогеодезична батарея                                тгбатр