Висновки

Вміння офіцерів правильно вести робочу карту має важливе значення для управління підрозділами.

Робоча карта офіцера, яка підготовлена до роботи з правильними і чітко нанесеними відомостями про бойову обстановку, дозволить офіцерам усіх ступенів своєчасно, повно і правильно оцінити обстановку, прийняти відповідне рішення і доповісти його старшому командиру, довести своїм підлеглим командирам бойові завдання та проінформувати командирів сусідніх підрозділів про обстановку, що склалася.

Чим краще офіцери будуть знати умовні тактичні знаки і прийоми ведення робочої карти, тим менше часу вони будуть витрачати на підготовку до бойових дій, на організацію управління підлеглими підрозділами в бою, у ході маневру підрозділами та інших обставин.

Таким чином, вміння правильно готувати, вести і користуватися робочою картою є одним з найважливіших показників високої штабної культури кожного офіцера.

Цінністю даного посібника є те, що в ньому детально, в логічній послідовності розкриті питання щодо правил підготовки і ведення робочої карти, правил скорочень, умовні позначення, які використовуються в бойових документах.