1.3 Визначення відстані по карті

 

Щоб визначити на карті відстань між точками місцевості (предметами), використовуючи числовий масштаб, потрібно виміряти на карті відстань між цими точками в сантиметрах і помножити отримане число на значення масштабу.

Наприклад. На карті масштабу 1:50000 (значення масштабу 500 м) відстань між двома орієнтирами становить 3,8 см. Відповідно відстань між двома орієнтирами на місцевості 3,8×500 = 1900 м.

Для визначення відстані на карті за допомогою лінійного масштабу необхідно циркуль-вимірювач, розхил якого дорівнює відстані між заданими точками на карті, прикласти до лінійного масштабу і зняти вимірювання в метрах або кілометрах (рис. 1.5).

Для визначення довжини маршруту і кривих ліній на карті використовують курвіметр (рис. 1.6).

 

У приладі є колесо, яке з’єднане системою передач зі стрілкою. При вимірюванні відстаней курвіметром потрібно встановити його стрілку на нульове положення, а потім повести колесо вздовж маршруту від початку до району зосередження. Одержані результати вимірів (в см) множать на значення масштабу і одержують відстань на місцевості в кілометрах.

Довжина маршруту, виміряна по карті, завжди коротша за дійсну на місцевості, тому що в масштабі карти не завжди можна відобразити всю хвилястість доріг. Це дуже добре помітно на картах гірської і горбистої місцевостей. За таких умов з метою більш точного виміру довжини маршруту необхідно користуватися поправочними коефіцієнтами. Щоб визначити відстань у цьому випадку, потрібно одержаний по карті результат виміру довжини маршруту із урахуванням характеру місцевості та масштабу карти помножити на коефіцієнт, зазначений у табл. 1.1.

Так, наприклад, замість 300 км, виміряних по карті з масштабом 1:200000 гірського району, фактична довжина маршруту буде 375 км.

 

Таблиця 1.1 – Поправочні коефіцієнти

Місцевість:      Поправочний коефіцієнт для

карти масштабу

            1:50000            1:100000          1:200000

Гірська (сильнопересічена)     1,15      1,20      1,25

Горбиста (середньопересічена)          1,05      1,10      1,15

Рівнинна (слабопересічена)    1,0       1,0       1,05