Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1

Просмотров: 1313Похожие книги

Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.1

Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.2

Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.3

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

І.Й. Плікус - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове регулювання еколого-економічних відносин у сфері аграрного природокористування