1.9  Структура інтелектуальної системи керування вирощуванням монокристалів

 

 

Основним недоліком існуючих систем керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів є відсутність інтелектуальної складової, що не дозволяє у повній мірі адаптувати технологічний режим, що здійснюється за довільних початкових умов, до впливу збурюючих факторів. Для підвищення функціональної ефективності керування вирощуванням сцинтиляторів розглянемо підхід до синтезу системи керування у рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології.

Модернізація існуючої АСКТП виробництва СМК за методом Чохральського здійснювалася шляхом введення інтелектуальної СППР, здатної ідентифікувати функціональний стан та надавати рекомендації оператору щодо введення параметричної та сигнальної корекції у звязку з дрейфом функціонального стану в сторону небажаного ( рис. 1.8 ).

 

Основні структурні модулі реалізованої інтелектуальній СППР приведені на рис. 1.9.

 

 

Модуль формування векторів реалізацій образу з вхідних сигналів    формує навчальну та екзаменаційну вибірки, перевіряє їх на статистичну стійкість та однорідність і в режимі навчання забезпечує інтерактивне спостереження за трендами передісторії та дає змогу виділяти вручну експертом чи автоматично ті чи інші стани, що якісно характеризують перебіг технологічного процесу. Цей модуль виконує відбір первинних ознак розпізнавання та може формувати додаткові вторинні ознаки. Модуль навчання формує базу знань у вигляді параметрів контейнерів класів розпізнавання та порядкових статистик. Модуль екзамена працює в безперервному режимі та розпізнає до якого класу належать вхідні вектори-реалізації шляхом обчислення функцій належності. Крім цього модуль екзамена формує поточну порядкову статистику.

Перенавчання та донавчання з якісною оцінкою нового класу здійснюється за участі особи що приймає рішення.