Анотація

Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій - В.В. Божкова

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Частина I

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

 

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                             В.Б.Юскаєв                                                    

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

 

Частина I

 

 

 

Усі цитати, цифровий,       

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам

 

 

 

 

Укладачі:                                                                                           В.В. Божкова

                Ю.М. Мельник

                                                                                                              Л.Ю. Сагер

 

 

Відповідальний за випуск                                                             С.М. Ілляшенко

 

 

В.о. декана факультету

економіки та менеджменту                                                          О.А. Лук’янихіна

 

 

Директор ЦЗДВФН                                                                    С.М. Фролов