Робоча програма дисципліни „Стратегічний маркетинг”

 

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу

 

Стан і стратегічні тенденції розвитку світової економіки. Ланцюг: потреби, запити, товари, ринки, споживачі. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу об’єктів та перша функція управління. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Структура системи стратегічного маркетингу.

 

Тема 2 Маркетингове стратегічне планування

 

Сутність, принципи стратегічного планування в маркетингу. Моделі планування. Складові стратегічного плану.

 

Тема 3 Аналіз маркетингового середовища

 

Сутність, принципи та методи аналізу. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ. Сутність, принципи та етапи проведення функціонально вартісного аналізу (ФВА). Системний аналіз організації. SWOT-аналіз. ПЕСТ-аналіз. SNW-аналіз. GAP-аналіз. Модель М.Портера.

 

Тема 4 Маркетингова стратегічна сегментація

 

Фактори сегментації. Сегментація ринку, сегментація споживачів. Формування і вибір цільових сегментів підприємства. Позиціонування.

 

Тема 5 Маркетингові стратегії росту

 

Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегії росту: інтенсивного росту, інтегративного росту, диференціації. Методика вибору стратегії.

 

Тема 6 Цінові стратегії

 

Стратегія преміального ціноутворення. Стратегія нейтрального ціноутворення. Стратегія цінового прориву.

 

Тема 7 Комунікаційні стратегії

 

Рекламна стратегія. Стратегія протягування. Стратегія проштовхування.

 

Тема 8 Маркетингові стратегії управління портфелем бізнесу підприємства

 

Матриця Бостонської консультативної групи. Модель Портера. Матриця Мак Кінсі Дженерал Електрик.

 

Тема 9 Маркетингові конкурентні стратегії

 

Аналіз конкурентних переваг підприємства. Дослідження конкурентоспроможності продукції. Маркетингові конкурентні стратегії.

 

Тема 10 Оцінка ефективності вибору стратегій

 

Етапи реалізації стратегії. Стратегічний контроль. Аналіз ефективності виконання стратегій.