РОЗДІЛ 2          ГАЗОТУРБІННІ УСТАНОВКИ

 

            2.1 Ідеальні цикли ГТУ

            Газотурбінною установкою називається теплосилова установка з газовою турбіною, що використовує як робоче тіло нагріті гази (наприклад, продукти згоряння палива), і повітряним компресором.

            Принципова схема найпростішої ГТУ зображена на рис. 2.1.

 

Паливо згоряє в камері згоряння 1, куди надходить повітря після стиснення в компресорі 2. Продукти згоряння подаються у сопла газової турбіни 3, де розширюються, набуваючи порівняно високої швидкості течії. Далі гази йдуть на робочі лопатки турбіни, де виконують механічну роботу обертання ротора турбіни. Робота турбіни частково використовується для приводу повітряного компресора, а частково – для приводу якого-небудь робочого механізму, наприклад, електричного генератора, потужність якого становить корисну потужність ГТУ.

            Спалювання палива в камерах згоряння ГТУ практично здійснюється при сталому тиску або при незмінному об’ємі. Відповідно у зразкових циклах ГТУ розглядають підведення тепла до робочого тіла при р=const або при u=const.

            Процеси стиснення і розширення робочого тіла вважаються адіабатними, а процес відведення тепла до зовнішнього середовища розглядають як ізобарний.