Тулякова Н. О. - Теорія інформації

Просмотров: 3040Похожие книги

Тулякова Н. О. - Теорія інформації

за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон

Ярошенко Ю. Г. - Оптимізація тактики лікування перфоративних гастродуоденальних виразок ускладнених перитонітом та поліорганною недостатністю

В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій