Розділ 3 ОПТИМАЛЬНІ СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ