Задачі до розділу 4

 

Дискретна випадкова величина X задана таким розподілом ймовірностей: P(X=A)=1/4, P(X=B)=1/2, P(X=C)=1/4. Побудувати блоковий код Хаффмена 2-го порядку. Обчислити середню довжину отриманого коду.

Дискретна випадкова величина X задана таким розподілом ймовірностей: P(X=A)=1/3, P(X=B)=1/2, P(X=C)=1/6. Побудувати код Хаффмена і блоковий код Хаффмена 2-го порядку. Обчислити середню довжину отриманих кодів.

Дискретна випадкова величина X задана таким розподілом ймовірностей: P(X=A)=1/3, P(X=B)=7/15, P(X=C)=1/5. Побудувати блоковий код Хаффмена 2-го порядку. Обчислити середню довжину отриманого коду.

Для кодування двійкового джерела з імовірністю одиниці 0,4 використовується блоковий код Хаффмена. Побудувати таблиці кодів для блокових кодів Хаффмена 2-го й 3-го порядків. Обчислити середню довжину отриманих кодів. Якою буде мінімальна середня довжина коду, необхідного для кодування цього джерела?

Дискретна випадкова величина X може набувати два значення A і B з такими ймовірностями: P(X=A)=2/3, P(X=B)=1/3. Побудувати блокові коди Хаффмена 2-го й 3-го порядків. Обчислити середню довжину кодів.

Закодувати повідомлення 0101110110 блоковим кодом Хаффмена 2-го порядку. Обчислити довжину коду й швидкість стиснення даних.

Закодувати повідомлення FFAXAXXF кодом Хаффмена і блоковим кодом Хаффмена 2-го порядку. Обчислити довжину отриманих кодів. Приблизний закон розподілу ймовірностей знайти з аналізу повідомлення.

Дискретна випадкова величина X задана таким розподілом ймовірностей: P(X=A)=1/3, P(X=B)=7/15, P(X=C)=1/5. Закодувати повідомлення BAABCB кодом Хаффмена і блоковим кодом Хаффмена 2-го порядку. Обчислити довжину отриманих кодів.